Quy trình đăng ký mã số mã vạch

1. Tư Vấn Hồ Sơ
- 2 bản đăng ký sử dụng MSMV 50%
- 2 bản danh mục sản phẩm 50%
- 2 Giấy chứng nhận ĐKKD hoặc quyết định thành lập 50%
2. Nộp hồ sơ, lệ phí đăng ký
- Tại GS1 Việt Nam 75%
3. Thông báo cấp MSMV
- Nhận mã sau 1 ngày và hướng dẫn doanh nghiệp sử dụng 100%
- Nhận giấy chứng nhận chính thức sau 30 ngày và gửi về cho Doanh Nghiệp 100%

Quý khách có yêu cầu về Đăng Ký Mã Vạch , xin vui lòng liên hệ: 0828.833.389

0828.833.389