CÁC GÓI ĐĂNG KÝ MÃ SỐ MÃ VẠCH

TRANG CHỦ / DỊCH VỤ

CHOOSE

Your Plan

Disk Space

Databases

Domains

Users

Email Accounts

Price

Basic

gói cơ bản

Tư vấn hồ sơ

Đăng ký mã số mã vạch

Hướng dẫn sử dụng

QL Mã số sản phẩm thay doanh nghiệp

 

Cập nhật thông tin sản phẩm LÊN CSDL MSMV QUỐC GIA

 

TƯ VẤN THIẾT KẾ, IN MÃ VẠCH TRÊN BAO BÌ SP.

 

standard

Gói Tiêu Chuẩn

Tư vấn hồ sơ

Đăng ký mã số mã vạch

Hướng dẫn sử dụng

QL MÃ SỐ SẢN PHẨM THAY DOANH NGHIỆP

 

Cập nhật thông tin sản phẩm LÊN CSDL MSMV QUỐC GIA

 

TƯ VẤN THIẾT KẾ, IN MÃ VẠCH TRÊN BAO BÌ SP.

Advanced

gói nâng cao

Tư vấn hồ sơ

Đăng ký mã số mã vạch

Hướng dẫn sử dụng

QL MÃ SỐ SẢN PHẨM THAY DOANH NGHIỆP

 

Cập nhật thông tin sản phẩm LÊN CSDL MSMV QUỐC GIA

 

TƯ VẤN THIẾT KẾ, IN MÃ VẠCH TRÊN BAO BÌ SP.

 
0828.833.389